5651 Nedir?

5651 Nedir?

 Bilişim suçlarının önüne geçebilmek, suç teşkil eden olayların sorumlarını tespit edebilmek ayrıca bu husus da suçlu ve suçsuzların birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla 23/05/2007 yılında yayınlanan 26530 sayılı kanundur. Herhangii bir suç, hakaret, dolandırıcılık gibi yasa dışı işlemler neticesinde sisteme kurulu olması gereken 5651 loglama yoksa bunun sorumlusu internet hizmetini ortak kullanıma açan kurum, kuruluş ya da kişilerdir.

 Yasanın kapsadığı kişiler;

 • İçerik sağlayıcılar
 • Yer sağlayıcılar
 • Erişim sağlayıcılar
 • Toplu kullanım sağlayıcılar

Toplu kullanım sağlayıcılar kimlerdir?

 • Oteller
 • Restoranlar
 • Kafeler
 • Öğrenci yurtları
 • Şirketler
 • Kamu kuruluşları
 • Alışveriş merkezleri

Kullanıcılar;

 • Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres blgilerini, kullanıma başlama bitiş tarih ve saatlerini, bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların MAC adresleri gösteren bilgileri elektronik ortamda sistemlerinden kaydetmekle yükümlüdür.
 • Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmet türü, aktarılan veri miktarı ve varsa kullanıcı bilgileri
 • İlgili tedbirlerin tanımı kanunda veya yönetmelikte net olarak belirtilmese de beklenen tedbir her kurumun bir URL Filtering çözümü kullanmasını zorunlu kılmaktadır. 
 • Bu bilgileri zaman damgası (hash) ile birlikte günlük olarak iki yıl süre ile saklamak ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.